Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği Bölümü
  • yesimsongun@gumushane.edu.tr