Akademik Bilgi Bankası

Akademik Bilgi Bankası

Akademik Bilgi Bankası (ABB) üniversitemiz bünyesindeki öğretim üyesi ve yardımcılarının akademik çalışmalarının veritabanını oluşturmak ve sürekli olarak güncellemek amacıyla, Gümüşhane Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. ABB’ye girilecek veriler, ilgili birim web sayfalarında özgeçmiş olarak da gözükmektedir.

Sisteme kurum e-posta adresiniz ile giriş yapabilirsiniz.

Son Güncellenenler/Görüntülenenler

Öğr. Gör. Dilek Kaya İnşaat Teknolojisi Programı
Arş. Gör. Burak Elik Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Doğan Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Gülmez İslam Tarihi Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Osman Akçay
Arş. Gör. Fadime Zülal Şen
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Akif Özçelebi Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Duyurular