Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Yener Top
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • yenertop@gumushane.edu.tr