Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Serkan Toksoy
  • Öğretim Görevlisi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Tasarım Bölümü
  • 2925 (3.kat)
  • serkantoksoy@gumushane.edu.tr