Akademik Bilgi Bankası
  • Doç. Dr. Osman Kusan
  • Doçent Doktor
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği Bölümü
  • 3932
  • osmankusan@gumushane.edu.tr