Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Nihat Özdemir
  • Öğretim Görevlisi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
  • 2936
  • nozdemir@gumushane.edu.tr