Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. İsmail Hakkı Tuncel
  • Öğretim Görevlisi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
  • 2938
  • ihtuncel@gumushane.edu.tr