Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Ensar Nazır
  • Öğretim Görevlisi
  • Torul Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü / Özel Güvenlik ve Koruma Programı
  • 3331
  • ensar.nazir@gumushane.edu.tr