Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Çiğdem Piyadeoğlu
  • Öğretim Görevlisi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Tasarım Bölümü
  • 2916 (2.kat)
  • cigdempiyadeoglu@gumushane.edu.tr