Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Altan Fatih Topaloğlu
  • Öğretim Görevlisi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Tasarım Bölümü
  • 2929 (3.kat)
  • altant@gumushane.edu.tr