Akademik Bilgi Bankası

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ibrahimcan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ahmetyilmazalbayrak@gumushane.edu.tr 3906
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü eaydin@gumushane.edu.tr 3936
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ibrahimcan@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Adem Altunbaş Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ademaltunbas@gumushane.edu.tr 3934
Öğr. Gör. Abdullah Gümüşay Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü abdullahgumusay@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Serdar Bayrakdaroğlu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü sbayrakdaroglu@gumushane.edu.tr 3933
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Bayrakdaroğlu Spor Yöneticiliği Bölümü yesimsongun@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz Albayrak Spor Yöneticiliği Bölümü ahmetyilmazalbayrak@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kusan Spor Yöneticiliği Bölümü osmankusan@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Adem Altunbaş Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ademaltunbas@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi eaydin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Müdürlük ibrahimcan@gumushane.edu.tr