Akademik Bilgi Bankası

Akademik Bilgi Bankası

Akademik Bilgi Bankası (ABB) üniversitemiz bünyesindeki öğretim üyesi ve yardımcılarının akademik çalışmalarının veritabanını oluşturmak ve sürekli olarak güncellemek amacıyla, Gümüşhane Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. ABB’ye girilecek veriler, ilgili birim web sayfalarında özgeçmiş olarak da gözükmektedir.

Sisteme kurum e-posta adresiniz ile giriş yapabilirsiniz.

Son Güncellenenler/Görüntülenenler

Arş. Gör. Burak Elik Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş. Gör. Betül Koşmaz Sistem Analizi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Selmani Abış Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Arş. Gör. Büşranur Küçükuğurlu Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
Arş. Gör. Esra Aktaş İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
Arş. Gör. Taşkın Erdoğan İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
Arş. Gör. Hatice Kübra Özdemir Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Duyurular