Akademik Bilgi Bankası

Türk Dili Bölümü

Türk Dili Bölümü

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Abdurrahman Arslan Türk Dili Bölümü aarslan@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Nihan Budak Türk Dili Bölümü nihanbudak@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Talat Ülker Türk Dili Bölümü talatulker@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Topal Türk Dili Bölümü yakuptopal@gumushane.edu.tr
Abdulkadir Kırbaş Türk Dili Bölümü abdulkadirkirbas@gumushane.edu.tr