Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Yener Top
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Tasarım Bölümü
  • 2942 (4.kat)
  • yenertop@gumushane.edu.tr