Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Nihan Budak
  • Öğretim Görevlisi
  • Türk Dili Bölümü
  • nihanbudak@gumushane.edu.tr