Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Ersin Büyük
  • Araştırma Görevlisi
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği Bölümü / Sismoloji Anabilim Dalı
  • 1701
  • ebuyuk@gumushane.edu.tr