Akademik Bilgi Bankası
 • Öğr. Gör. Aynur Cin
 • Öğretim Görevlisi
 • Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı
 • 4130
 • aynurcin@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2005 2010

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora - PROF. DR. SEVİLAY HİNTİSTAN Devam Ediyor
Yüksek Lisans İNMELİ YAŞLI HASTALARIN MALNÜTRİSYON DURUMUNUN SAPTANMASI PROF. DR. SAKİNE BOYRAZ 2016

İdari Görev

Üniversite/Kurum Birim Görev Başlangıç Bitiş
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ 2017 Devam Ediyor

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. A. CİN, S. BOYRAZ, V. ÖZTÜRK, and E. YAKA, “Malnutrition in old patients with stroke,” Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol. 25, no. 3, pp. 155–163, Dec. 2019.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Cin A., Boyraz S., “Identify of malnutrition in the elderly stroke patients in Turkey”, 6th World Nursing And Healthcare Conference on J Nurs Care, Crowne Plaza, West Drayton, London, 15-17 August, 2016, 5:4(Suppl).
 2. Cin A., Sevgi Doğan E., Demirağ H., Tuncay B., “Afet Durumunda Kırılgan Grup; Yaşlılar”, 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 618. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.
 3. Demirağ H., Tuncay B., Cin A.,“Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Diyabet Risklerinin Belirlenmesi”, 1st Internatıonal Health Scıence and Lıfe Congress, 2-5 mayıs 2018, Burdur, Türkiye, pp. 601.
 4. Tuncay B., Cin A., Demirağ H., Alsaç SY., “Üniversite öğrencilerinin e- sağlık okuryazarlığı düzeyleri ve sağlıkla ilgili bilgilere erişimde internet kullanımları”, 1st Internatıonal Health Scıence and Lıfe Congress, 2-5 mayıs 2018, Burdur, Türkiye, pp. 705.
 5. Sevgi Doğan E., Demirağ H., Cin A., “Depremlerde Aktif Sağlık Personeli: Hemşire”. 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 271-274. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.
 6. Demirağ H., Hintistan S., Sevgi Doğan E., Cin A., Tuncay B., “Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm ile Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi”, 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 546-552. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.
 7. Tuncay B., Demirağ H., Cin A., “Afetlerde Savunmasız Grup Olarak Çocuklar”, 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 633. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.
 8. Cin A., Sevgi Doğan E., Demirağ H., Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 1st International Internal Medicine Nursing Congress, Poster Bildiri, Antalya, Turkey, 25-27 Kasım 2018; pp. 1265.

Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları I. Bölüm Adı: Afet Durumunda Kırılgan Grup; Yaşlılar, Cin Aynur, Sevgi Doğan Esin, Demirağ Hatice, Tuncay Birgül. Yayın Yeri: Akademisyen Tıp Kitabevi. Editör: Tuncay Özgünen, Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları-1. ISBN: 978-605-258-330-2. Bölüm sayfalar, 11-22.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Cin A, Sevgi Doğan E, Demirağ H. Paramedik Öğrencilerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, (2018; 6(2): pp. 36-43.
 2. Demirağ H, Hintistan S, Tuncay B, Cin A. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Diyabet Risklerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2018; 6(2): pp. 25-35.
 3. Demirağ H, Hintistan S, Cin A, Tuncay B. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışlarının İncelenmesi. Bozok Tıp Dergisi, 2019; 9(1): pp. 42-50.
 4. Demirağ H, Hintistan S, Sevgi Doğan E, Cin A, Tuncay B. Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm ile Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019; 9(2): pp.

Projeler

Proje Adı Destekleyen Kurum Nitelik Durum
İNMELİ YAŞLI HASTALARIN MALNÜTRİSYON DURUMUNUN SAPTANMASI BAP Ulusal Tamamlandı

Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları

Dernek Adı/Kuruluş
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI Ön Lisans
ACİL HASTA BAKIMI III Ön Lisans
TIBBİ TERMİNOLOJİ Ön Lisans
MESLEKİ UYGULAMA II Ön Lisans
FARMAKOLOJİ Ön Lisans
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Ön Lisans
ACİL İLAÇ UYGULAMALARI Ön Lisans
RESÜSİTASYON UYGULAMA Ön Lisans
ACİL HASTA BAKIMI II UYGULAMA Ön Lisans
İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ II Ön Lisans

Seminer ve Kurslar

Seminer/Kurs Adı Yılı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ I. HASTANE ÖNCESİ ACİL YARDIM VE ACİL TIP SEMPOZYUMU 2019
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 5. AMBULANS RALLİSİ VE 6. RESÜSİTASYON ve TRAVMA SEMPOZYUMU 2018
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ RESÜSİTASYON ve TRAVMA SEMPOZYUMU 2018
52. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 2015
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ VE STERİL EL YIKAMA EĞİTİMİ 2015
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HASTA VE SAĞLIK PERSONELİ GÖZÜYLE KANSER VE PALYATİF BAKIM SEMPOZYUM 2015
DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ III. GÖĞÜS HASTALIKLARI SEMPOZYUMU 2015
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ CPR VE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE EĞİTİMİ 2011
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ORYANTASYON EĞİTİMİ 2011
IX. EGE DAHİLİ TIP GÜNLERİ 2010