Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Taşkın Erdoğan
  • Araştırma Görevlisi
  • İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
  • taskinerdogan@gumushane.edu.tr