Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Şenay Aydın
  • Öğretim Görevlisi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
  • 2912
  • senayaydin@gumushane.edu.tr

Yabancı Dil

Dil Sınav Puan Yıl
İngilizce YDS 55 2014

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 2000 2004

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora 3B Sanal ortamlarda eğitim faaliyetleri Doç Dr. Esra KELEŞ 2021
Yüksek Lisans İlköğretim okullarında bilişim teknolojileri dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ 2008

Akademik Deneyim

Unvan Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başlangıç Bitiş
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri 2013 Devam Ediyor

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Çakiroğlu, Ü., Yildiz, M., Mazlum, E., Güntepe, E. T., & "Aydin, Ş." Exploring collaboration in learning by design via weblogs. Journal of Computing in Higher Education, 1-22, 2017.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. ÖNGÖZ, S., "AYDIN, Ş.", AKSOY, D. A., "Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Çoklu Ortam Konulu Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri". Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 5(1), 2016.

  2. GÜLCÜ, A., AYDIN, S., "AYDIN, Ş." "İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi." , Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 73-92, 2013.

  3. KARAMAN, S., YILDIRIM, S., TELLİ, E., "KAYA, Ş." "Kurumlardaki hizmet içi eğitim etkinliklerinin yönetim yaklaşımları ile birlikte incelenmesi.", Ekev Akademi Dergisi, 15(47), 19-28, 2011

Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları

Dernek Adı/Kuruluş
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
Grafik Animasyon 1 Ön Lisans
Grafik Animasyon 2 Ön Lisans
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ön Lisans
İçerik Yönetimi Ön Lisans
Donanım Ön Lisans
Ağ Temelleri Ön Lisans

Ödül / Burs Bilgileri

Ödül/Burs Adı Ödülü/Bursu veren kişi/kurum/kuruluş Yıl
Yükseklisans Bursu Tübitak 2005

Akademik İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanı
Sanal Ortamlar
Uzaktan Eğitim
E-Öğrenme
Grafik, Animasyon Tasarımı
Öğretim Tasarımı