Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Namık Kutlu
  • Öğretim Görevlisi
  • namik.kutlu@gumushane.edu.tr