Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Turkay
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
  • hikmet.turkay@gumushane.edu.tr