Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Burak Elik
  • Araştırma Görevlisi
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
  • burakelik@gumushane.edu.tr