Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Ali Çam
  • Araştırma Görevlisi
  • alicam@gumushane.edu.tr