• Arş. Gör. Yurdanur Yumuk
  • Araştırma Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği Bölümü
  • yurdanur.yumuk@gumushane.edu.tr