Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Fidan
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Anabilim Dalı
  • 6441
  • yfidan@gumushane.edu.tr