Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aşık
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • yasik@gumushane.edu.tr