• Vildan Oral
  • (ÖYP) Araştırma Görevlisi
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü / Afet Yönetimi Anabilim Dalı
  • vildanoral@gumushane.edu.tr