Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Eray Polat
  • Araştırma Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü