Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Rüveyda Yıldız
  • Araştırma Görevlisi
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Anabilim Dalı