Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Uğur Akdu
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • 3990
  • uakdu@gumushane.edu.tr