• Yrd. Doç. Dr. Tarhan Okan
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
  • tarhanokan@gumushane.edu.tr