Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yanar
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
  • 6015
  • syanar@gumushane.edu.tr