Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Süleyman Ertemoğlu
  • Öğretim Görevlisi
  • İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • 3517
  • suleyman.ertemoglu@gumushane.edu.tr