• Doç. Dr. Suat Hayri Şentürk
  • Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Teorisi Anabilim Dalı
  • suathayrisenturk@gumushane.edu.tr