Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Salih Türk
  • Öğretim Görevlisi
  • Enformatik Bölümü
  • sturk@gumushane.edu.tr