• Arş. Gör. Serap Akdu
  • Araştırma Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği Bölümü
  • 2388
  • serapakdu@gumushane.edu.tr