Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Serap Akdu
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği Bölümü / Turizm Rehberliği Abd
  • 3999
  • serapakdu@gumushane.edu.tr