Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Selmani Abış
  • Araştırma Görevlisi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
  • selmani.abis@gumushane.edu.tr