• Öğr. Gör. Sedat Taş
  • Öğretim Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • 2359
  • sedattas@gumushane.edu.tr