Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Songül Seda Kamber Taş
  • Araştırma Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • 4009
  • sedakamber@gumushane.edu.tr