• Arş. Gör. Songül Seda Kamber
  • Araştırma Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • 2346
  • sedakamber@gumushane.edu.tr