• Doç. Dr. Sedat Bostan
  • Doçent Doktor
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü
  • sbostan@gumushane.edu.tr