Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Serdar Bayrakdaroğlu
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
  • sbayrakdaroglu@gumushane.edu.tr