Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Samet Yahya Bal
  • Öğretim Görevlisi
  • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu / Veterinerlik Bölümü
  • 3726
  • sametyahya.bal@gumushane.edu.tr