• Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şahin
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Teorisi Anabilim Dalı
  • sahin@gumushane.edu.tr