Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Recep İmamoğlu
  • Öğretim Görevlisi
  • Beden Eğitimi Bölümü
  • recepimamoglu@gumushane.edu.tr