• Doç. Dr. Pınar Hayaloğlu
  • Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Anabilim Dalı
  • pinarhayaloglu@gumushane.edu.tr