Akademik Bilgi Bankası
 • Öğr. Gör. Pınar Akkan
 • Öğretim Görevlisi
 • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Veterinerlik Bölümü
 • p.akkan@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 2003 2008
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 2003 2008

Akademik Deneyim

Unvan Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başlangıç Bitiş
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon 2011 Devam Ediyor

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Akkan, Y. , Öztürk, M. & Akkan, P. (Değerlendirme Sürecinde). Örüntü Genelleme ve Gerekçelendirme ile İlgili İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), …

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Akkan, Y., Çakır, Z., Öztürk, M. ve Akkan, P. (2014). Mathematics in the Eyes of Academics and Students of Engineering Faculty, ICAAM, Shymkent, Kazakhstan.
 2. Kösa, T.,Çakır, Z., Akkan,Y., Öztürk, M., Akkan, P., Güven, B. (2017). Examination Of The Spatial Skills Of The Engineering And Natural Sciences Students Who Study In Different Programs, 26.International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Antalya, Turkey.
 3. Kösa, T., Akkan,Y., Çakır, Z., Akkan, P., Öztürk, M. (2017). Relations Between Spatial Visualization Skill, Self-efficacy Towards Geometry And Spatial Anxiety: Mathematics Engineering Students, 26.International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Antalya, Turkey.
 4. Akkan,Y., Güven, B., Öztürk, M., Akkan, P. (2017). Middle School Mathematics Teachers' Awareness Of Arithmetic, Algebra And Transition From Arithmetic To Algebra Concepts, 26.International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Antalya, Turkey.
 5. Akkan,Y., Kösa, T., Öztürk, M., Akkan, P., Güven, B. (2017). Investigation Of Mathematics Teachers’ Beliefs About Students’ Cognitive Structures Transition From Arithmetic To Algebra, 26.International Conference on Educational Sciences, 20-23 April 2017, Antalya, Turkey.
 6. Ural, M.N., Akkan, Y., Akkan, P. (2017). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Örneği, 7th International Conference on Research in Education – ICRE, 27-29 April 2017, Çanakkale, Turkey.
 7. Akkan, Y., Ural, M.N., Öztürk, M., Akkan, P. (2017). İlkokul Öğretim Programına STEM Eğitiminin Entegrasyonu İle İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açılarının İncelenmesi, 7th International Conference on Research in Education – ICRE, 27-29 April 2017, Çanakkale, Turkey.
 8. Akkan, Y., Ural, M.N., Öztürk, M., Akkan, P. (2017). Sınıf Öğretmeni Ve Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitiminin Öğretime Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi, 7th International Conference on Research in Education – ICRE, 27-29 April 2017, Çanakkale, Turkey.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Akkan, Y. , Öztürk, M. & Akkan, P. (Değerlendirme Sürecinde). Aritmetik ve Cebir Kavramları ile ilgili Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), …

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Akkan, Y., Öztürk, M. ve Akkan, P. (2014). Aritmetik ile Cebir Arasındaki Farklılıklar Üzerine Bir Çalışma. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.
 2. Akkan, Y., Akkan, P. & Öztürk, M.(2015). Mühendislik fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin bakış açılarıyla matematik. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 3. Akkan, Y., Öztürk, M., Akkan, P. (2017). Örüntü Genelleme ve Genellemeyi Gerekçelendirme ile İlgili İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisi, 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, Afyon.

Diğer Yayınlar

UYGULAMALI MATEMATİK ÇALIŞTAYI

Projeler

Proje Adı Destekleyen Kurum Nitelik Durum
Cebire Geçiş Etkinliklerinin Geliştirilmesi, Tasarlanması ve Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi BAP Ulusal Tamamlandı
Aritmetikten Cebire Geçiş ile İlgili Ortaokul Öğretmenlerinin Farkındalıkları. Gümüşhane Üniversitesi BAP Ulusal Tamamlandı
Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi BAP. Ulusal Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
Matematik Ön Lisans
Genel Matematik Ön Lisans
Mesleki Matematik Ön Lisans
Ticari Matematik Ön Lisans
Meslek Hesapları Ön Lisans
Matematik 1 Ön Lisans
Matematik 2 Ön Lisans
Mesleki Matematik 1 Ön Lisans
Mesleki Matematik 2 Ön Lisans