• Doç. Dr. Özgün Kalkışım
 • Doçent Doktor
 • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu / Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
 • ozgunkalkisim@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1986 1990

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora Kızılcıkta (Cornus mas L.) Aşı Kaynaşmasının ve Çelik Köklenmesinin Anatomik ve Histolojik Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma - 1997
Yüksek Lisans Samsun’un Vezirköprü İlçesinde Kızılcık (Cornus mas L.)’ın Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma - 1993

Akademik Deneyim

Unvan Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başlangıç Bitiş
Doçent Doktor Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2014 Devam Ediyor
Yardımcı Doçent Doktor Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim 2010 2014
Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 1994 1997
Araştırma Görevlisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 1991 1993

İdari Görev

Üniversite/Kurum Birim Görev Başlangıç Bitiş
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür 2013 Devam Ediyor
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Müdür 2010 2013
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Trabzon İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Yük. Müh. Dr. 2004 2010
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Van İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Yük. Müh. Dr. 1997 1997
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Van Ziraat Lisesi Ziraat Yük. Müh. Dr. 1997 1997
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Trabzon Ev Ekonomisi Meslek Lisesi Ziraat Yük. Müh. Dr. 1997 2004

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Kalkışım, Ö., Balık, H.İ. "The determinations of fruit features in the Tombul hazelnut (Corylus avellana L.) clone", Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3&4), 303-308 (2012).
 2. Kalkışım, Ö., "In vitro antifungal evaluation of various plant extracts against walnut anthracnose (Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces et de Not.)",Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3&4), 309-313 (2012).
 3. Kalkışım, Ö., "Determination of the Pomological and Morphological Properties of White Mulberry Types Growing in Transition Region between Mild and Continental Climates", Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1), 568-571 (2013).
 4. Ö. Kalkışım, D. Ozdes, A. Onaran “Assessment of mineral elements and heavy metal contents of walnut samples (Juglans regia L.) from Gumushane” Advances in Food Sciences, 36, 24-29 (2014).

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. İslam, A., Çelik, H., Aygün, A., Kalkışım, Ö., "Selection Of Native Cherry Laurels (Prunus Laurocerasus L.) In The Blacksea Region", International Conference On Organic Agriculture In Scope Of Environmental Problems, Proceedings, p:15-17, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Kalkışım, Ö.,Odabaş, F., "Samsun’un Vezirköprü İlçesinde Kızılcık’ın (Cornus mas L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 57-64 (1994).(Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir.)
 2. Kalkışım, Ö., Karadeniz, T., Balta, F., "Vezirköprü'de Yetişen Kızılcık (Cornus mas. L.) Tiplerinde Bazı Olgunluk Parametreleri Arasındaki İlişkiler," 100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 205-215 (1996).(Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir.)
 3. Karadeniz, T., Kalkışım, Ö., "Edremit ve Gevaş İlçelerinde Yetişen Alıç (Crataegus azarolus L.) Tiplerinin Meyve Özellikleri ve Ümitvar Tiplerin Seçimi", 100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1018-9424, 6(1), 27-33 (1996).
 4. Karadeniz, T., Kalkışım, Ö., "Görele ve Çevresinde Yetiştirilen Mahalli Yazlık Armut Çeşitleri Üzerinde Pomolojik Çalışmalar", 100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1018-9424, 6(1), 81-86 (1996).
 5. Karadeniz, T., Kalkışım, Ö., "Van İli Meyveciliğinin Genel Durumu", 100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1018-9424, 6(4), 1-8 (1996).
 6. Karadeniz, T., Kalkışım, Ö., "Akçaabat'ta Yetiştirilen Karayemiş (Prunus laurocerasus L.) Tiplerinde Seleksiyon Çalışması", 100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1018-9424, 6(1), 147-153 (1996).
 7. Karadeniz, T., Kurt, H., Kalkışım, Ö., "Yomra (Trabzon) Çevresinde Yetişen Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Tiplerinin Meyve Özellikleri Üzerinde Çalışmalar", 100.Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1018-9424, 6(4), 65-70 (1996).
 8. Karadeniz, T., Cangi, R., Kalkışım, Ö., Kurt, H., "Zerdali Çöğürlerinde Gelişme Güçleri ile Flavanlar Arasındaki İlişkiler", Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 304-308 (1996).
 9. Saraçoğlu, O., Kalkışım, Ö., Çekiç, Ç., Özgen, M., "Yomra ve Granny Smith Elma Çeşitlerinin Modifiye Atmosfer Koşullarında Muhafaza Edilebilirliğinin Karşılaştırılması", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s:37-43 (2011).
 10. Kalkışım, Ö., Onaran, A., Azeri, F.N., Turan, A., "Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, s:123-134 (2011).
 11. Kalkışım, Ö.,Tekintaş, F.E., "Kızılcıktan (Cornus mas. L.) Aşı Kaynaşması İle Çelik Köklenmesinin Anatomik ve Histolojik Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s:106-122 (2011).(Doktora Tezinden Üretilmiştir.)
 12. Bayram, B., Aksakal, V., Doğan, N., Kalkışım, Ö., "Kelkit Vadisinde Tarımın Mevcut Durumu ve Organik Tarım için Fırsatlar", Hasad Dergisi, Sayı: 323, 46-51 (Mart-Nisan 2012).
 13. Yıldırım, M., Yolcu, H., Aksakal, V., Bayram, B., Kalkışım, Ö., Kantar, F., "Organik Vadi Olma Yolunda Doğu Karadeniz Bölgesi", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6(1), 113-117 (2013).
 14. Kalkışım, Ö.,Turan, A., Azeri, F. N., Özdeş, D., "Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı" Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, s: 77-84 (2013).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Karadeniz, T., Kalkışım, Ö., Baltacı, C., "Trabzon Yöresinde Yetiştirilen Kızılcık (Cornus mas. L.) Tiplerinde Pomolojik İncelemeler", I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:407-414, 25-28 Eylül 2001, Yalova.
 2. Karadeniz, T., Kalkışım, Ö., Şişman, T., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Kivi (Actinidia chinensis L.) Yetiştiriciliği ve Kivi Fidanı Üretim Durumu", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:80-84, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi, 23-25 Ekim 2003, Ordu.
 3. Karadeniz, T., Kalkışım, Ö., Şişman, T., "Trabzon Çevresinde Yetişen Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Tiplerinin Meyve Özellikleri ve Çelikle Çoğaltılması", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:475-480, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi, 23-25 Ekim 2003, Ordu.
 4. Çekiç, Ç., Özgen, M., Çalış, Ö., Yıldız, K., İslam, A., Kalkışım, Ö., Macit, İ., "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinden Toplanan Yabani Böğürtlen Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:399-406, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-12 Haziran 2009, Kahramanmaraş
 5. Turan, A., Ruşen, M., İslam, A., Kurt, H., Ak, K., Sezer, A., Sarıoğlu, M., Kalyoncu, İ.H., Kalkışım, Ö., "Giresun Koşullarında Organik Fındık Üretim İmkanlarının Araştırılması", IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:123-129, Atatürk Üniversitesi, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
 6. Yıldız, K., Kalkışım, Ö., Akça, Y., "Kızılcıklarda Ölçülen Bazı Morfolojik ve Pomolojik Özellikler Arasındaki Sebep Sonuç İlişkilerinin Path Analizi ile Değerlendirilmesi", Meyvecilik Sempozyumu, II. Ulusal Bahçe bitkileri Kongresi, Meyvecilik Sempozyumu, Cilt: 1, s:268-272, 3-6 Ekim 1995, Adana. (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir.)
 7. Dumanoğlu, H., Aygün, A., Erdoğan, V., Serdar, Ü., Kalkışım, Ö., Baştaş, K., Maden, S., "Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Bazı Yerel Elma Çeşitlerinin Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi", 6. Bahçe Bitkileri Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa (BASIMDA).
 8. Karadeniz, T., Öztürk, M., Kalkışım, Ö., "Trabzon (Kaşüstü) Yöresinde Yetişen Kocayemişlerin (Arbutus unedo L.) Pomolojik Özellikleri", 6. Bahçe Bitkileri Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa (BASIMDA).
 9. Yıldırım, M., Yolcu, H., Aksakal, V., Bayram, B., Kalkışım, Ö., Kantar, F., "Doğu Karadeniz Bölgesinin Organik Bitkisel Üretim Potansiyeli", Doğu Karadeniz I. Organik Tarım Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydındoğan Meslek Yüksekokulu, 24-26 Haziran 2013, Gümüşhane.
 10. Daş, H., Kalkışım, Ö.,Bayram, B., Aksakal, V., "Genetik Çeşitlilik ve Ekosistem Açısından Organik Tarım ve Hayvancılık" Türkiye V.Organik Tarım Sempozyumu, s:262-267, 25-27 Eylül 2013, Samsun.
 11. Okcu, M., Okcu, Z., Kalkışım, Ö.,Karabulut, B., "Gümüşhane İlinde Organik Tarım" Türkiye V.Organik Tarım Sempozyumu, s: 319- 324, 25-27 Eylül 2013, Samsun.
 12. Okcu, M., Okcu, Z.,Kalkışım, Ö., "Atık Suların Tarımda Değerlendirilmesi ve Etkileri" Uluslar Arası Katılımlı Çevre Sempozyumu, s: 297-302, 24-26-Ekim 2013, Gümüşhane

Diğer Yayınlar

 1. Aksakal, V., Kantar, F., Yıldırım, M., Bayram, B., Yolcu, H., Kalkışım, Ö., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Tarım Master Planı, Vizyon 2023", T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı TR 90/11/DFD/23, Mega Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti., Sayfa 129, Trabzon
 2. Kalkışım, Ö.,Özdemir, M., "Pestil ve Köme Teknolojisi", Afşar Matbaacılık, Sayfa 95, Ankara
 3. Kalkışım, Ö., Özdemir, M., Bayram, O., "Ekmek Yapım Teknolojisi" SAGE Yayıncılık Rek.Mat.San.Tic.Ltd.Şti.,Sayfa 93, ANKARA,