Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Onur Doğan
  • Öğretim Görevlisi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
  • 2956
  • onurdogan@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 2005 2009

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Yüksek Lisans Madenlerde Yaşam Odalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkileri Prof.Dr. Müfit GÜLGEÇ 2017

Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları

Dernek Adı/Kuruluş
Adana Maden Mühendisler Odası

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
İLETİŞİM Ön Lisans
GENEL HUKUK BİLGİSİ Ön Lisans
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Lisans
MADEN SEKTÖRÜNDE İSG Ön Lisans

Akademik İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanı
Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Ergonomi
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği