Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Zambak
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Eğitimi Bölümü
  • omerzambak@gumushane.edu.tr