Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Olcay Kocatürk
  • Araştırma Görevlisi
  • İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
  • olcaykocaturk@gumushane.edu.tr